عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است.   *رسول اکرم(ص)*


ابجد حروف:       تعداد حروف:
خطا
  • شما دسترسی لازم برای بازدید از این منبع را ندارید