بالاترین عبادت، عفت شکم و شهوت است.   *امام باقر(ع)*


ابجد حروف:       تعداد حروف:
خطا
  • شما دسترسی لازم برای بازدید از این منبع را ندارید